HOSTING JAVA

Pomoc

POMOC

Informacje ogólne

 1. Co jest potrzebne do rejestracji serwera?
 2. Co to jest pamięć Java HEAP?

Korzystanie z serwera

 1. Co to jest hosting JVM?
 2. Czy trzeba posiadać domenę żeby korzystać z hostingu?
 3. Jak można odzyskać hasło do serwera?
 4. Gdzie można znaleźć statystyki dla swojego serwera?
 5. W jaki sposób można się połączyć z serwerem ftp?
 6. Jaka jest struktura katalogów na serwerze ftp?
 7. W jaki sposób można odebrać i wysyłać pocztę?
 8. Jak zmienić hasło do poczty?
 9. W jaki sposób można zmienić wersję Javy?
 10. W jaki sposób można zmienić wersję Tomcata?
 11. W jaki sposób można uzyskać dostęp do logi serwera?
 12. Serwer nie odpowiada, nie chce się zatrzymać?
 13. W jaki sposób mogę zainstalować aplikację na serwerze?
 14. Czy serwer obsługuje współdzielone biblioteki i klasy?
 15. Czy aplikacja może używać zewnętrznego katalogu do obsługi plików?
 16. W jaki sposób mogę zalogować się do bazy danych?

Informacje ogólne

 1. Co jest potrzebne do rejestracji serwera?
 2. Obecnie nie wymagamy podawania danych osobowych. Osoby chcące dokonać rejestracji muszą podać tylko te dane, które są niezbędne do korzystania z serwisu. Takimi danymi są adres e-mail oraz nazwę użytkownika. Przypominamy, że nazwa użytkownika staje się automatycznie nazwą sub-domeny rejestrowanego serwera.
 3. Co to jest pamięć Java HEAP?
 4. Pamięć Java HEAP, jest to pamięć sterty, która jest wykorzystywana przez wirtualną maszynę Javy do alokacji nowo powstałych obiektów, jej brak objawia się komunikatem memoryOutof Bound.

Korzystanie z serwera

 1. Co to jest hosting JVM?
 2. To umożliwienie zainstalowania i uruchomienia własnych aplikacji webowych napisanych w technologii Java Servlets i Java Server Pages (JSP) lub innych działających w oparciu o platformę wirtualnej maszyny Javy.
 3. Czy trzeba posiadać domenę żeby korzystać z hostingu?
 4. Nie, nie trzeba posiadać własnej domeny. Podczas rejestracji każdy użytkownik serwisu otrzymuje własną domenę w obrębie domeny jhost.pl.
 5. Jak można odzyskać hasło do serwera?
 6. Hasło można odzyskać poprzez link, który jest umieszczony na stronie przeznaczonej do logowania do panelu zarządzającego serwerem. Podczas resetowania hasła należy, wypełnić formularz w którym należy podać nazwę serwera (domeny). Wygenerowane hasło zostanie wysłane na aktualny adres e-mail właściciela serwera.
 7. Gdzie można znaleźć statystyki dla swojego serwera?
 8. Po zalogowaniu do panelu zarządzającego serwerem przycisk "stats" przekierowuje na adres pod którym są dostępne statystyki serwera. Dostęp do statystyk chroniony jest hasłem. Statystyki generowane są codziennie o godzinie 24:00.
 9. W jaki sposób można się połączyć z serwerem ftp?
 10. Dostęp do serwera FTP jest możliwy przy użyciu bezpiecznego protokołu FTPS - Explicit (bezpośredni). Do połączeń można użyć klienta Filezilla (http://filezilla-project.org), wtedy w polu adresu należy wpisać ftp.jhost.pl, port 21 oraz w polu "Szyfrowanie" wybrać "Wymagaj bezpośredni FTP przez TLS". Logujemy się przy użyciu tego samego loginu i hasła co do panelu zarządzania serwerem.
 11. Jaka jest struktura katalogów na serwerze ftp?
 12. Po zalogowaniu na serwerze ftp będą widoczne dwa katalogi: "numer serwera" oraz mail. Katalogu mail nie należy modyfikować, gdyż są tam przechowywane informacje dotyczące obsługi konta e-mail. W katalogu "numer serwera" znajdują się katalogi: "logs" i "webapps". W katalogu "logs" znajdują się logi serwera. Katalog "webapps" stanowi miejsce w którym znajdują się zainstalowane aplikacje. Katalog "shared" służy do współdzielenia plików, bibliotek czy klas, analogicznie służą do tego katalogi  "lib", "classes", katalog upload jest miejscem gdzie aplikacje mogą zapisywać pliki.
 13. W jaki sposób można odbierać i wysyłać pocztę?
 14. Dostęp do poczty odbywa się poprzez link umieszczony na głównej stronie przeznaczonej do logowania do panelu zarządzania serwerem. W chwili obecnej dostęp do poczty możliwy jest tylko poprzez stronę WWW. Logujemy się przy użyciu tego samego loginu i hasła co do panelu zarządzania serwerem.
 15. Jak zmienić hasło dostępu do serwera?
 16. W celu zmiany hasła należy zalogować się do panelu zarządzania serwerem i uruchomić przycisk "Hasło" w sekcji "DANE UŻYTKOWNIKA". Następnie po przekierowaniu na stronę zmiany hasła, należy podać dotychczasowe hasło oraz potwierdzić nowe. Należy pamiętać, że zmiana hasła powoduje zmianę dostępów do wszystkich usług (FTP, Tomcat Manager, Poczta, Panel Zarządzania).
 17. W jaki sposób można zmienić wersję Javy?
 18. W celu zmiany wersji obsługiwanej Javy należy zalogować się do panelu zarządzania serwerem. Pierwszą czynnością którą powinniśmy zrobić jest zatrzymanie serwera. W tym celu należy uruchomić przycisk "Stop" w sekcji "KONTROLA SERWERA". Po zatrzymaniu serwera należy uruchomić przycisk "JVM", który znajduje się w sekcji "ZMIANA", po wybraniu odpowiedniej wersji należy zatwierdzić zmianę i uruchomić ponownie serwer.
 19. W jaki sposób można zmienić wersję Tomcata?
 20. W celu zmiany wersji serwera Tomcat należy zalogować się do panelu zarządzania serwerem. Pierwszą czynnością którą powinniśmy zrobić jest zatrzymanie serwera. W tym celu należy uruchomić przycisk "Stop" w sekcji "KONTROLA SERWERA". Po zatrzymaniu serwera należy uruchomić przycisk "Tomcat", który znajduje się w sekcji "ZMIANA", po wybraniu odpowiedniej wersji należy zatwierdzić zmianę i uruchomić ponownie serwer. UWAGA ! Podczas zmiany wersji serwera zostaną usunięte wszystkie aplikacje zainstalowane w katalogu "webapps".
 21. W jaki sposób można uzyskać dostęp do logów serwera?
 22. Dostęp do logów serwera jest możliwy poprzez zalogowanie się na serwer FTP, gdzie znajdują się pliki logów serwera, albo poprzez panel zarządzania, gdzie po uruchomieniu przycisku "Logi" w sekcji "KONTROLA SERWERA" uzyskamy dostęp do plików które następnie można pobrać z serwera.
 23. Serwer nie odpowiada, nie chce się zatrzymać?
 24. Jeżeli serwer nie odpowiada to najprawdopodobniej z powodu braku pamięci lub błędów w zainstalowanej aplikacji. W takiej sytuacji należy zalogować się do panelu zarządzania serwerem, a następnie w sekcji "KONTROLA SERWERA" uruchomić przycisk "Ubij", serwer natychmiast zostanie wyłączony. Przed ponownym uruchomieniem serwera należy sprawdzić plik logów "catalina.out" w celu wykluczenia błędów w zainstalowanych aplikacjach.
 25. W jaki sposób mogę zainstalować aplikację na serwerze?
 26. Zalecaną metodą instalacji jest instalacja poprzez aplikację "Tomcat Manager". W celu wgrania aplikacji na serwer należy zalogować się do "Panelu Zarządzania" serwerem, następnie w sekcji "KONTROLA SERWERA" uruchomić przycisk "Menadżer", nastąpi automatyczne przekierowanie do menadżera aplikacji. Logujemy się przy użyciu tego samego loginu i hasła co do panelu zarządzania serwerem. Istnieje możliwość instalowania aplikacji automatycznie poprzez wgranie plików "war" na serwer FTP. Przy tym sposobie instalacji należy pamiętać aby plik skopiować do katalogu "webapps", serwer automatycznie rozpakuje plik oraz dokona instalacji. W celu zainstalowania aplikacji w kontekście "/" należy nazwać plik "ROOT.war", lub utworzyć katalog "webapps/ROOT" i umieścić tam pliki aplikacji.
 27. Czy serwer obsługuje współdzielone biblioteki i klasy?
 28. Tak, w celu użycia współdzielonej biblioteki należy zalogować się na serwer FTP, następnie wgrać odpowiednią bibliotekę do katalogu "numer serwera/shared/lib", w przypadku klasy analogicznie do katalogu "numer_serwera/shared/classes".
 29. Czy aplikacja może używać zewnętrznego katalogu do obsługi plików?
 30. Dostęp do sytemu plików realizowany jest poprzez ścieżkę, wyrażoną zmienną środowiskową "UPLOAD", która wskazuje na katalog "numer serwera"/shared/upload". 
 31. W jaki sposób mogę zalogować się do bazy danych?
 32. W celu zalogowania się do bazy danych należy pobrać informacje na temat bazy danych w panelu klienta. W tabeli "INFORMACJE O DYSKU I BAZIE DANYCH" znajdują się niezbędne dane, takie jak: nazwa użytkownika i baza danych. W przypadku pierwszego logowania należy ustawić hasło. W celu ustawienia nowego hasła należy uruchomić przycisk "Hasło DB". Hasło można zmieniać dowolną ilość razy. Aby zalogować się do bazy danych należy wejść na główną stronę panelu logowania https://panel.hostingjava.pl, gdzie znajduje się bezpośredni link do aplikacji WWW, która służy do zarządzającej bazą danych. W przypadku logowania się za pośrednictwem aplikacji WWW należy użyć następujących danych: adres serwera: db.jhost.pl, port: 5432.

Ankieta

Czy jesteś zadowolony z naszych usług ?

TAK - 100%
NIE - 0%